Frukostmöten, konferenser, föreläsningar, utbildningar, arbetsplatsträffar osv.
När du känner behov av att komma ifrån din arbetsplats för att skapa arbetsro och finna inspiration.

Titta gärna på vårt utbud (flikarna till vänster)

.

Bildgalleri: Konferenser,föreläsningar, utbildningar